Pratite nas

  •    


PrognozaOnline rezervacijaKućni red

Poštovani gosti, ljubazno Vas molimo da se priržavate sledećih pravila:

• Svaki gost dužan je ličnom kartom ili pasošem prijaviti svoj boravak na recepciji. Dokumenti će mu biti vraćeni nakon upisa u Knjigu gostiju;

• Vredne stvari, novac i lična dokumenta morate nositi sa sobom, PARK GM nije odgovoran za eventualni gubitak;

• Osobama koje nisu gosti hotela nije dozvoljen ulazak u sobe;

• Kućni ljubimci nisu dozvoljeni;

• U sobu nije dopušteno unositi lako zapaljive i eksplozivne stvari, stvari s jakim ili neprijatnim mirisom, električne aparate za koje niste dobili saglasnost uprave PARK GM;

• Kada izlazite iz sobe, molimo Vas da zaključate sobu a ključ ostavite na recepciji;

• Molimo da racionalno koristite energiju (zatvorite slavine, gasite rasvetu i druge električne aparate);

• Nije dozvoljeno uništavanje i iznošenje inventara iz sobe. Svako oštećenje koje gost namerno ili nenamerno učini na inventaru u vlasništvu PARK GM će istome biti naplaćeno;

• Od 22:00 do 07:00 je vreme noćnog mira, pa vas molimo da budete ljubazni i ne smetate drugim gostima stvaranjem buke;

• U slučaju požara proučite plan evakuacije koji se nalazi na unutrašnjoj strani vrata vaše sobe. Takođe molimo Vas da o požaru odmah obavestite recepciju;

• Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu molimo da prijavite recepciji;

• U sobi nije dopušteno konzumiranje hrane;

• Sobu je potrebno napustiti do 12:00 sati. Ukoliko želite produžiti svoj boravak, molimo da o tome pravovremeno obavestite recepciju;

• Tokom boravka u sobama, recepcija Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koja Vam je potrebna;

S poštovanjem,
Uprava PARK GM